Våra Danser

Lindy Hop
Lindy Hop, som ibland kallas jitterbug eller swing, är en fartfylld pardans som dansas till jazz- och swingmusik. Dansen har sitt ursprung i 30-talets New York. Många förknippar lindy hop med högt tempo och hopp men danstempot kan i själva verket variera från mycket långsamt till mycket snabbt. Den akrobatiska delen av dansen används endast i koreograferade rutiner. Dansen är fri, uppmuntrar till improvisation och bygger på musiken och samspelet mellan förare och följare.

Balboa
Balboa är en swingdans samtida med Lindy hop. Namnet kommer från Balboahalvön i Newport Beach (Orange County, Kalifornien, USA) där man först höll till i Balboa Pavilion på stranden, och senare i danspalatset Rendezvous. Dansen kallades “Balboa Shuffle” av en del, eftersom ett karaktärsdrag är de ständigt hasande skorna, som sällan eller aldrig lämnar golvet.

Balboa delas in i två inriktningar: Pure bal, där dansparet hela tiden bibehåller kontakt bröstkorg mot bröstkorg, och Bal swing. där man gör turer i öppet läge. Oftast blandas de båda på dansgolvet. Jämfört med Lindy hop är Balboa mer upprätt och betydligt mindre utrymmes krävande. Balboans enkla karaktär och små rörelser gör att den med fördel dansas till höga tempon, men passar även moderata tempon.

Balboa dansas till samma musik som Lindy hop och är ett bra komplement särskilt i snabba låtar.

Autentisk Jazz
Med autentisk jazz avses individuell dans till traditionell swingmusik. Stilmässigt och historiskt representeras genren kanske bäst genom alla de filmer som Hollywood producerade under framförallt 30-, 40- och det tidiga 50-talet.
Under kurserna fokuserar vi på rytmiken och de traditionella jazzsteg som utvecklades under epoken. Autentisk jazz är ett bra komplement till Lindy hop då dessa dansformer ligger nära varandra och kan tillämpas i varandra.

Slow Dance
Tyngdpunkten ligger på långsam jazz- och bluesmusik men även en och annan låt från andra genrer, som exempelvis soul, kan spelas under denna timme.