VÅRA DANSER

Lindy Hop

Lindy Hop, som ibland kallas jitterbug eller swing, är en fartfylld pardans som dansas till jazz- och swingmusik. Dansen har sitt ursprung i 30-talets New York. Många förknippar lindy hop med högt tempo och hopp men danstempot kan i själva verket variera från mycket långsamt till mycket snabbt. Den akrobatiska delen av dansen används endast i koreograferade rutiner. Dansen är fri, uppmuntrar till improvisation och bygger på musiken och samspelet mellan förare och följare.

Shag

Shag är en pardans som oftast dansas till snabbare swingmusik, och som ibland beskrivs som en blandning mellan balboa och lindy hop. Den innehåller både figurer som i princip dansas bröstkorg mot bröstkorg, och break-aways, där man är längre från sin partner, liknande lindy hop. Det innehåller ett snabbt fotarbete och det är ofta större rörelser än i balboa med ett betydande gung. Shag finns i olika stilar, där man idag oftast menar Collegiate Shag, som dansades bland unga amerikaner under 30- och 40-talet. Därutöver finns Carolina Shag och St. Louis Shag, som har lite olika ursprung men stora likheter med Collegiate Shag.

Balboa

Balboa är en swingdans samtida med Lindy hop. Namnet kommer från Balboahalvön i Newport Beach (Orange County, Kalifornien, USA) där man först höll till i Balboa Pavilion på stranden, och senare i danspalatset Rendezvous. Dansen kallades “Balboa Shuffle” av en del, eftersom ett karaktärsdrag är de ständigt hasande skorna, som sällan eller aldrig lämnar golvet.

Balboa delas in i två inriktningar: Pure bal, där dansparet hela tiden bibehåller kontakt bröstkorg mot bröstkorg, och Bal swing. där man gör turer i öppet läge. Oftast blandas de båda på dansgolvet. Jämfört med Lindy hop är Balboa mer upprätt och betydligt mindre utrymmes krävande. Balboans enkla karaktär och små rörelser gör att den med fördel dansas till höga tempon, men passar även moderata tempon.

Balboa dansas till samma musik som Lindy hop och är ett bra komplement särskilt i snabba låtar.

Autentisk Jazz

Med autentisk jazz avses individuell dans till traditionell swingmusik. Stilmässigt och historiskt representeras genren kanske bäst genom alla de filmer som Hollywood producerade under framförallt 30-, 40- och det tidiga 50-talet.

Under kurserna fokuserar vi på rytmiken och de traditionella jazzsteg som utvecklades under epoken. Autentisk jazz är ett bra komplement till Lindy hop då dessa dansformer ligger nära varandra och kan tillämpas i varandra.

Stepp

Stepp är en dansform där man individuellt skapar ljud, oftast genom att rytmiskt anslå fötterna mot golvet, medan man dansar. Många dansrutiner som filmades i Hollywood under swingeran involverade steppmoment, där Singing in the Rain är den kanske mest kända. Stepp delas ibland in i rytmisk (jazz) stepp och Broadway steppdans, där den senare har mer fokus på dansen och den första på musikalitet. Många Lindy Hop figurer är inspirerade av stepp och t.ex. Shim Sham är ursprungligen en steppkoroeografi. Tack vare den täta kopplingen mellan rytmer och swingmusik utgör stepp ett utmärkt komplement för swingdansare.

Slow Dance

Tyngdpunkten ligger på långsam jazz- och bluesmusik men även en och annan låt från andra genrer, som exempelvis soul, kan spelas under denna timme.