Bli instruktör

Här nedan följer Swingums steg för introduktion av nya instruktörer, inklusive förmågor, kriterier och process för nya instruktörer.

Förmågor hos instruktörer inom Swingum

 • Kunna visa engagemang och vara inspirerande med målet att få kursdeltagare att utveckla sin dans och vilja fortsätta dansa
 • Pedagogisk förmåga
 • Kunna leda grupper/deltagare och ha en vilja att utveckla ledarskapet
 • Ansvarstagande
 • Samarbetsvillig
 • Vilja hålla kurs med flera instruktörer inom instruktörsgruppen
 • Dansfärdighet
  • Stabil grund och eller visar möjlighet att nå stabil grund
  • Minst medelnivå
  • God självinsikt och självbild om den egna dansfärdigheten

Urvalskriterier för nya instruktörer

 • För nya instruktörer premieras de som
  • Visar stort intresse för dansen
   • deltar på kurser (både i Umeå och på andra orter)
   • socialdansar regelbundet
   • deltar på träningar
  • Kommer kunna finnas i föreningen ett längre tag
  • Instruerat tidigare i t.ex. andra föreningar
  • Komplettera den befintliga instruktörsgruppen (erfarenhet, nivå, etc)

Beslutsprocess för nya instruktörer

 • Det ska finnas möjlighet att anmäla sitt intresse om att bli instruktör till instruktörsgruppen. Detta görs genom att mejla sin förfrågan till info@swingum.se där förfrågan skickas vidare till gruppledaren i instruktörsgruppen.
 • Gruppledaren eller någon utsedd i instruktörsgruppen kan tillfråga någon som instruktörsgruppen är tror kan passa. Instruktörsgruppen ska alltid kunna motivera varför någon tillfrågas.
 • Om det finns en osäkerhet kring någon som anmält intresse eller tillfrågats ska vederbörande kunna vara med på workshop med instruktörerna och i dialog diskutera om det är lämpligt att gå vidare.
 • Beslut om att ta in en ny instruktör ska ske i konsensus i instruktörsgruppen, där besluten ska dokumenteras vid ett möte.
 • Återkoppling ska alltid ske till de som tillfrågat/tillfrågats med motiv till beslut.

Process för att komma in i instruktörsrollen och instruktörsgruppen, dvs efter beslut

 1. Delta på instruktörsmöten och få tillgång till Dropbox och swingwebb
 2. Hålla något/några intron (tillsammans med erfaren instruktör)
 3. Delta på kurser och observera instruktörer
 4. Hålla sin första kurs (tillsammans med erfaren instruktör)
 5. Hålla fler kurser efter sin förmåga

Löpande: stämma av om det känns OK från båda parter (nya instruktören och instruktörsgruppen)