Swingums Socialdanskalender

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Balboa Café

Balboa Café

mar 1, 14:30 - mar 1, 17:00

Kafé StationÖstra Rådhusgatan 2CUmeå,903 26 Karta

See further down for English.

Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik på Kafé Station!
Prova-på i Balboa kl 14.30-15.15 (inga förkunskaper behövs).
Fika finns att köpa i Kafé Station.
Dans till DJ-musik fram till kl 17.00.
Gratis inträde!

Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music at Kafé Station!
Introduction in Balboa from 14.30-15.15 (no previous experience needed).
Refreshments for sale in Kafé Station.
Dance to DJ music until 17.00.
Free entry!
... Visa merVisa mindre

48 intresserad  ·  4 kommer
Swingum 400

Swingum 400

mar 21, 15:00 - mar 21, 23:00

Ordenshuset UmeåSkolgatan 48Umeå,90327 Karta

Swingum 400 is one of the highlights of the year and the day is dedicated for Swingum’s awesome members. During the day we have a number of fun workshops and in the evening we dine and dance together.

Read all about here: www.swingum.se/swingum-400/

All the workshops are guaranteed admission, that means no queues or need for couple registration.

Get your tickets at the latest Monday 16th of March so we can purchase food accordingly.

Sign up here: dans.se/swingum/shop/?event=103648

Swingum members pay 50kr for the whole event.
Not a member? No problem! At signup you register as a member automatically at 300kr per person.
... Visa merVisa mindre

41 intresserad  ·  9 kommer
Swingum goes to: Swingin' Spring 2020

Swingum goes to: Swingin' Spring 2020

mar 26, 19:00 - mar 29, 23:00

Göteborg

Our swing dancing friends in the south are having a fantastic dance weekend, and Swingum is going!

"Swingin' Spring 2020" is a dance event held in Gothenburg 26-29 March!

"Classes, live music and great teachers are just some of the amazing things we offer. Join us at the beautiful west coast of Sweden and dance with us! 4 evenings & 2 days of classes!"

This event is a chance to discuss and arrange transportation, a bed for the night and who's going from Swingum and Umeå!

Read more and sign up at the event:
www.facebook.com/events/2679306095454237/
... Visa merVisa mindre

4 kommer
Swingums årsmöte 2020

Swingums årsmöte 2020

mar 30, 19:00 - mar 30, 21:00

Umeå Folkets HusVasaplanUmeå,90329 Karta

See below for a summary in English.
*****
Välkomna till årsmöte den 30 mars 2020 kl 19:00-21:00
på Folkets hus.

Dagordning
1. Öppnande av mötet.
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
6. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisors berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, tre-fem ordinarie ledamöter till styrelsen, revisor, samt en-två personer till valberedning.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast tre veckor före mötet.
13. Övriga frågor.
14. Mötets avslutande.

Förslag/motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 9 mars 2020 via mejl till info@swingum.se.

Bokslut och revisionshandlingar kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. 23 mars 2020 och kan då begäras ut av medlemmar via mejl till info@swingum.se.

Väl mött!

Styrelsen

*****
Welcome to Swingum's yearly meeting on the 30th of March 2020 from 7pm-9pm in Folkets hus. We will discuss the past year's budget, board members for the coming year and membership fees among other topics. For more info or to add points for discussion at the meeting, email the board at info@swingum.se
... Visa merVisa mindre

6 intresserad  ·  2 kommer
Swingkväll

Swingkväll

apr 4, 19:00 - apr 4, 23:00

Ordenshuset Umeå

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00: Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00: Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 22.00! Avslutas 23.00. Ta gärna med en vattenflaska!
Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 19.00 – 20.00: Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00: Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Bring your own bottle for water!
Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

12 intresserad  ·  1 kommer
Swingum goes to: April in Uppsala

Swingum goes to: April in Uppsala

apr 18, 11:00 - apr 19, 16:00

UppsalaUppsala, Karta

Our swing dancing friends in the south are having a fantastic dance weekend, and Swingum is going!

"April i Uppsala" is a dance weekend held in Uppsala 18-19 April!

This event is a chance to discuss and arrange transportation, a bed for the night and who's going from Swingum and Umeå!

Read more and sign up at the event:
www.facebook.com/events/214436436250191/
... Visa merVisa mindre

6 intresserad
Balboa Café

Balboa Café

apr 19, 13:00 - apr 19, 16:00

FikaStorgatan 46 AUmeå,90326 Karta

See further down for English.

Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik på Kafé Fika på Väven!
Prova-på i Balboa kl 13.00-13.45 (inga förkunskaper behövs).
Fika finns att köpa i Kafé Fika.
Dans till DJ-musik fram till kl 16.00.
Gratis inträde!

Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music at Kafé Fika at Väven!
Introduction in Balboa from 13.00-13.45 (no previous experience needed).
Refreshments for sale in Kafé Fika.
Dance to DJ music until 16.00.
Free entry!
... Visa merVisa mindre

32 intresserad  ·  1 kommer
Swingkväll

Swingkväll

apr 24, 19:00 - apr 24, 23:00

Ordenshuset Umeå

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00: Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00: Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 22.00! Avslutas 23.00. Ta gärna med en vattenflaska!
Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 19.00 – 20.00: Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00: Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Bring your own bottle for water!
Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

11 intresserad
Balboa Café

Balboa Café

maj 10, 14:30 - maj 10, 17:00

Kafé StationÖstra Rådhusgatan 2CUmeå,903 26 Karta

See further down for English.

Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik på Kafé Station!
Prova-på i Balboa kl 14.30-15.15 (inga förkunskaper behövs).
Fika finns att köpa i Kafé Station.
Dans till DJ-musik fram till kl 17.00.
Gratis inträde!

Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music at Kafé Station!
Introduction in Balboa from 14.30-15.15 (no previous experience needed).
Refreshments for sale in Kafé Station.
Dance to DJ music until 17.00.
Free entry!
... Visa merVisa mindre

12 intresserad  ·  1 kommer
U May Swing 2020

U May Swing 2020

maj 15, 17:00 - maj 17, 19:00

Umeå Folkets HusVasaplanUmeå,90329 Karta

Three teaching couples and local instructors. Five levels. Three parties and a ton of dancing to live music!

Registration opens 15th of December!

Each level offers Lindy Hop classes with international and local instructors! Everything within walking distance in central Umeå!

Every level (except beginner) offers about nine hours of both Lindy Hop and tasters! Warm up party Friday night with DJ. Dance to live music on Saturday night at Folkets Hus. The weekend concludes on Sunday afternoon with a tea-dance at Ordenshuset!

Prices
Level A:
Beginner (short track): 800 SEK

Level B-E:
Early Bird (Dec – Feb): 1300 SEK
Ordinary Bird (Mar – Apr): 1400 SEK
Late bird (Apr – May): 1500 SEK

Live band:
Gentlemen & Gangsters

More information and registration:
www.swingum.se/umayswing/
__________________________________________

Tre lärarpar och lokala instruktörer. Fem nivåer. Tre partyn och massor av dans till live musik!

Anmälan öppnar den 15:e december!

Varje nivå erbjuder Lindy Hop klasser med internationella och lokala instruktörer. Allt på bekvämt gångavstånd i centrala Umeå.

Varje nivå (förutom nybörjare) erbjuds ca nio timmar av både lindy hop och tasterklasser. Välkomstparty fredagkväll med DJ. Dansa till live musik lördag kväll på Folkets Hus. Helgen avslutas på söndag eftermiddag med en mysig tedans på Ordenshuset!

Priser
Nivå A:
Nybörjare (short track): 800 SEK

Nivå B-E:
Early Bird (dec – feb): 1300 SEK
Ordinary Bird (mar – apr): 1400 SEK
Late bird (apr – may): 1500 SEK

Liveband:
Gentlemen & Gangsters

Mer information och anmälan:
www.swingum.se/umayswing/
... Visa merVisa mindre

201 intresserad  ·  29 kommer
Lindy hop live feat. Gentlemen & Gangsters!

Lindy hop live feat. Gentlemen & Gangsters!

maj 16, 19:00 - maj 17, 0:00

Jazzklubben, Studion, Umeå Folkets Hus

See further down for English!

Dans till live-musik av Gentlemen & Gangsters! Kvällen påbörjas med introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. Därefter dans till live-musik. Försäljning av både drick- och ätbart. Tiderna bekräftas senare. Ta gärna med en vattenflaska!
Gratis för deltagare i U May Swing, medlemmar i Swingum 100 kr, andra 150 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to live music by Gentlemen & Gangsters! The evening begins with an introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. Then dance to live music. Refreshments available for purchase. Times to be confirmed later. Bring your own bottle for water!
Free for participants in U May Swing, Swingum members 100 kr, others 150 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

15 intresserad  ·  4 kommer
Tea dance

Tea dance

maj 17, 16:00 - maj 17, 19:00

Ordenshuset Umeå

See further down for English!

Tedansen är en del av Swingums kurshelg U May Swing men det går också bra att delta om man inte är anmäld till kurshelgen! Dans till DJ eller spontant uppkomna liveband kl 16.00 - 19.00. Tiderna och inträdespriset bekräftas senare (endast kontanter eller Swish). Gratis inträde för er som är anmälda till U May Swing.

The Tea Dance is part of Swingum's weekend workshop U May Swing but those who have not registered for the course can also come to the dance! Dance to DJ music or spontaneous live bands 16.00 - 19.00. Times and entry fee to be confirmed later (cash or Swish only). Free entry for those registered for U May Swing.
... Visa merVisa mindre

11 intresserad  ·  1 kommer
Swingkväll

Swingkväll

maj 30, 19:00 - maj 30, 23:00

Ordenshuset Umeå

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00: Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00: Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 22.00! Avslutas 23.00. Ta gärna med en vattenflaska!
Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 19.00 – 20.00: Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00: Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Bring your own bottle for water!
Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

13 intresserad
Gammlindy

Gammlindy

jun 10, 18:00 - jun 10, 21:00

Gammlia friluftsmuseumUmeå, Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde!

Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introduction for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!
... Visa merVisa mindre

40 intresserad  ·  1 kommer
Gammlindy

Gammlindy

jun 24, 18:00 - jun 24, 21:00

Gammlia friluftsmuseumUmeå, Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde!

Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introduction for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!
... Visa merVisa mindre

45 intresserad  ·  1 kommer
Gammlindy

Gammlindy

aug 12, 18:00 - aug 12, 21:00

Gammlia friluftsmuseumUmeå, Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde!

Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introduction for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!
... Visa merVisa mindre

23 intresserad  ·  1 kommer
Gammlindy

Gammlindy

aug 19, 18:00 - aug 19, 21:00

Gammlia friluftsmuseumUmeå, Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde!

Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introduction for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!
... Visa merVisa mindre

37 intresserad  ·  1 kommer
Visa fler danser