Hjälpdansare

Det finns möjlighet att anmäla sig som hjälpdansare till en kurs, både som följare och förare. Kravet är att ha slutfört en kurs ovan den nivå som man ska hjälpdansa på. Ingen kursavgift behöver betalas som hjälpdansare. När man deltar som hjälpdansare, gör man det på samma premisser som övriga anmälda, dvs. man tillrättavisar inte övriga deltagare utan deltar enbart i diskussioner som samtliga gör, och man dansar med alla.

Anmälan som hjälpdansare görs till respektive kurs, dvs. hjälpdansare anmäler sig som vanligt men skriver att de vill vara hjälpdansare. Senast en vecka innan kursstart ska hjälpdansare meddelas om de får plats, detta styrs utifrån behovet av anmälda följare och förare.