Lindy hop

Lindy hop
Lindy hop, som ibland kallas jitterbug eller swing, är en fartfylld pardans som dansas till jazz- och swingmusik. Dansen har sitt ursprung i 30-talets New York.
Många förknippar lindy hop med högt tempo och hopp men danstempot kan i själva verket variera från mycket långsamt till mycket snabbt. Den akrobatiska delen av dansen används endast i koreograferade rutiner. Dansen är fri, uppmuntrar till improvisation och bygger på musiken och samspelet mellan förare och följare.

Swingums lindy hop kurser
Swingums lindy hop kurser hålls på grund- och fortsättningsnivå, se nedan. Kurserna ges företrädesvis på svenska, men om flera kursdeltagare är engelskspråkiga kan kursen ges på engelska. Grundkurs och fortsättningskurser ges varje termin. De tre fortsättningskurserna hålls på ett rullande schema, dock erbjuds inte samtliga fortsättningskurser varje termin.

Lindy hop grundkurs (nybörjare)
Förkunskapskrav: Inga
I vår basic-kurs lär du dig grunderna i Lindy Hop. Inga förkunskaper krävs. Vi kommer att jobba mycket med grundsteget, känslan och stilen i dansen, och grundläggande turer. En helkurs med 14 tillfällen eller två kurser med 7 tillfällen var.

Lindy hop fortsättningskurser
Förkunskapskrav: Grundkurs (14 tillfällen) eller motsvarande kunskap.
Blå, röd och grön med olika teman (musikalitet, föra-följa, och jazz/variationer).

Tematiserade kurser
Förkunskapskrav: Varierar, se respektive kurs.
Med varierande längd och innehåll.