Balboa

Balboa är en swingdans samtida med Lindy hop. Namnet kommer från Balboahalvön i Newport Beach (Orange County, Kalifornien, USA) där man först höll till i Balboa Pavilion på stranden, och senare i danspalatset Rendezvous. Dansen kallades “Balboa Shuffle” av en del, eftersom ett karaktärsdrag är de ständigt hasande skorna, som sällan eller aldrig lämnar golvet.

Balboa delas in i två inriktningar: Pure bal, där dansparet hela tiden bibehåller kontakt bröstkorg mot bröstkorg, och Bal swing. där man gör turer i öppet läge. Oftast blandas de båda på dansgolvet. Jämfört med Lindy hop är Balboa mer upprätt och betydligt mindre utrymmes krävande. Balboans enkla karaktär och små rörelser gör att den med fördel dansas till höga tempon, men passar även moderata tempon.

Balboa dansas till samma musik som Lindy hop och är ett bra komplement särskilt i snabba låtar.

Balboa nybörjare
Förkunskapskrav: Inga
På den här kursen får du lära dig grunderna i balboans karaktär och prova på både pure bal och bal swing.

Se våra kurser