Autentisk jazz

Med autentisk jazz avses individuell dans till traditionell swingmusik. Stilmässigt och historiskt representeras genren kanske bäst genom alla de filmer som Hollywood producerade under framförallt 30-, 40- och det tidiga 50-talet.
Under kurserna fokuserar vi på rytmiken och de traditionella jazzsteg som utvecklades under epoken. Autentisk jazz är ett bra komplement till Lindy hop då dessa dansformer ligger nära varandra och kan tillämpas i varandra.

Autentisk jazz nybörjare
På nybörjarnivån av autentisk jazz ger Swingum två kurser, Shim-Sham respektive Jitterbug Stroll.
OBS!!! Ordningen spelar ingen roll, men ta båda kurserna innan du går upp till nästa nivå!

Autentisk jazz nybörjare “Shim Sham”
Förkunskapskrav: Inga
Denna kurs lär ut några grundläggande jazzsteg. Fokus är den klassiska rutinen Shim-Sham som Frankie Manning koreograferat.

Autentisk jazz nybörjare “Jitterbugg Stroll”
Förkunskapskrav: Inga
Denna kurs lär ut några grundläggande jazzsteg. Fokus är rutinen Jitterbug Stroll.

Autentisk Jazz Nybörjarmedel “Big Apple”
Förkunskapskrav: Autentisk jazz nybörjare Shim-Sham + Jitterbug Stroll
På denna kurs får du lära dig den klassiska rutinen Big Apple som Frankie Manning koreograferade till filmen Keep Punchin’ 1939.

Se våra kurser