Home 2017-09-17T08:26:15+00:00
Dance calendar
Course calendar
Swingum Tea Dance

Swingum Tea Dance

Feb 18, 14:45 - Feb 18, 17:00

Kafé Fika! på Väven

See further down for English!

Välkommen till Swingums tedans - en möjlighet för en avslappnad socialdans till DJ-musik under en söndagseftermiddag. Eventet börjar med en intro för nybörjare i lindy hop kl 14.45-15.30 (inga förkunskaper behövs) och sedan dansar vi till DJ-musik kl 15.30-17.00. Fika finns till försäljning på Kafé Fika. Gratis inträde!

Welcome to Swingum's tea dance - an opportunity for a relaxed social dance with DJ music during a Sunday afternoon. The event will start with an introduction for beginners in lindy hop from 14.45-15.30 (no previous experience required), followed by dancing to DJ music from 15.30-17.00. Refreshments can be purchased at Kafé Fika. Free entry!
... Visa merVisa mindre

25 intresserad  ·  12 kommer
Swingkväll

Swingkväll

Feb 24, 20:00 - Feb 25, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to DJ music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

42 intresserad  ·  2 kommer
Balboa Café

Balboa Café

Mar 4, 14:45 - Mar 4, 17:00

Fika
Storgatan 46 A
Umeå,  90326 Karta

See further down for English.

Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik!
Prova-på i Balboa kl 14.45-15.30 (inga förkunskaper behövs).
Fika finns att köpa i Kafé Fika!
Dans till DJ-musik fram till kl 17.00.
Gratis inträde!

Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music!
Introduction in Balboa from 14.45-15.30 (no previous experience needed).
Coffee & cakes for sale in Café Fika!
Dance to DJ music until 17.00.
Free entry!
... Visa merVisa mindre

29 intresserad  ·  4 kommer
Swingkväll

Swingkväll

Mar 16, 19:00 - Mar 16, 23:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 22! Avslutas kl. 23. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 19.00 – 20.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00 Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

30 intresserad  ·  3 kommer
Lindy hop live feat. Lars Enmarks Publika Orkester!

Lindy hop live feat. Lars Enmarks Publika Orkester!

Mar 24, 20:00 - Mar 25, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till live-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till live-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar 70 kr, andra 100 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to live music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to live music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members 70 kr, others 100 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

43 intresserad  ·  3 kommer
Årsmöte med Swingum

Årsmöte med Swingum

Mar 28, 18:00 - Mar 28, 19:00

Folkets Hus Umeå
Umeå,   Karta

Kallelse till
Swingums årsmöte 2018
Välkomna till årsmöte den 28 mars kl 18:00-19:00 på Folkets hus.

Dagordning
1. Öppnande av mötet.
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
6. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisors berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, tre-fem ordinarie ledamöter till styrelsen, revisor, samt en-två personer till valberedning
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast tre veckor före mötet.
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Förslag/motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 7 mars. Swingum bjuder på fika.


Väl mött!

Styrelsen

Bli medlem genom att klicka på "köp biljett"
... Visa merVisa mindre

3 intresserad  ·  3 kommer
Lindy hop live feat. Ruths Orkester!

Lindy hop live feat. Ruths Orkester!

Apr 14, 20:00 - Apr 15, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till live-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till live-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar 70 kr, andra 100 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to live music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to live music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members 70 kr, others 100 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

37 intresserad  ·  6 kommer
Swingkväll

Swingkväll

Apr 21, 20:00 - Apr 22, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to DJ music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

24 intresserad  ·  2 kommer
Lindy hop live with big band!

Lindy hop live with big band!

May 5, 20:00 - May 6, 0:00

Umeå Folkets hus, Studion
Umeå,   Karta

See further down for English!

Dans till live-musik med storband! Kvällen börjar med introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. Därefter dans till live-musik! Både drick- och ätbart finns att köpa. Mer info om tider och priser meddelas senare.

Dance to live music with a big band! The evening begins with an introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. Then we dance to live music! Refreshments for sale. More info about times and prices to be announced later.
... Visa merVisa mindre

55 intresserad  ·  3 kommer
Swingkväll

Swingkväll

May 25, 19:00 - May 25, 23:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 22! Avslutas kl. 23. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 19.00 – 20.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00 Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

17 intresserad  ·  3 kommer
Visa fler danser

Become a member of Swingum!

For only 300kr you can become a member in one of Umeå’s most fantastic organisations. You will get free entrance to all of Swingum’s “swingkväll” (DJ nights) and a reduced entrance fee when Swingum has booked in a jazz band (“Lindy hop Live”). You can also join a working group if you so wish.

Become a Swingum member for year 2017 here.

Want to get involved in Swingum?

Without Swingum’s volunteers there could be no dancing! Engage yourself behind the scences and take the opportunity to make new friends in a fun and creative environment!
We appreciate all help, both big and small. Our volunteers take part in DJing, baking “fika”, setting up the dance venues, designing flyers, teaching dance and so on. Our volunteers also receive half-price dance courses. Read more about our different working groups here.

Contact us to find out more!

Lindy hop ’til you drop

Lindy hop is a swing dance from 1930’s Harlem, New York

Swingum teaches Lindy hop,
Authentic jazz and Balboa

Swingum is a dance society that promotes Lindy Hop dancing in Umeå. Lindy Hop is danced by people of all ages all over the world.
Regardless of whether you are a new beginner or have danced for some time, dancing Lindy Hop is really fun!

Swingum arranges dance courses and social dance evenings, which include a beginners try-out lesson. At the dance evenings we sometimes dance to DJ music and sometimes to a live band and we dance mainly to fun swing music from the 20’s, 30’s and 40’s. Our courses range from new beginners level through to advanced level.

Swingum organises several different types of courses including weekend courses (one lesson per weekend for 7 weeks), intensive courses (the whole course at once),
workshops and Swingum Summit, a weekend course with internationally renowned teachers.

In Swingum we dance the following dances

Practice dancing!

Even Frankie Manning and Fred Astaire need to practice.
As a Swingum member you get the exclusive opportunity to practice dancing during our training times on Thursday evenings.
We practice downtown at Umeå Folkets Hus and we sometimes even have an instructor on site to help you to practice. Click on “I want to learn to dance” and then “Swing it on Thursdays!” to read more.

I want to go out dancing!

Swingum offers several different dance evenings. We call evenings with live bands Lindy hop live.
At the Swingkväll evenings we dance to DJ music and we sometimes have a Slow dance or Balboa hour at those evenings.
During all dance evenings Swingum holds a beginners try-out introduction to Lindy hop during the first hour.

Dance calendar

Swingum Tea Dance

Swingum Tea Dance

Feb 18, 14:45 - Feb 18, 17:00

Kafé Fika! på Väven

See further down for English!

Välkommen till Swingums tedans - en möjlighet för en avslappnad socialdans till DJ-musik under en söndagseftermiddag. Eventet börjar med en intro för nybörjare i lindy hop kl 14.45-15.30 (inga förkunskaper behövs) och sedan dansar vi till DJ-musik kl 15.30-17.00. Fika finns till försäljning på Kafé Fika. Gratis inträde!

Welcome to Swingum's tea dance - an opportunity for a relaxed social dance with DJ music during a Sunday afternoon. The event will start with an introduction for beginners in lindy hop from 14.45-15.30 (no previous experience required), followed by dancing to DJ music from 15.30-17.00. Refreshments can be purchased at Kafé Fika. Free entry!
... Visa merVisa mindre

25 intresserad  ·  12 kommer
Swingkväll

Swingkväll

Feb 24, 20:00 - Feb 25, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to DJ music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

42 intresserad  ·  2 kommer
Balboa Café

Balboa Café

Mar 4, 14:45 - Mar 4, 17:00

Fika
Storgatan 46 A
Umeå,  90326 Karta

See further down for English.

Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik!
Prova-på i Balboa kl 14.45-15.30 (inga förkunskaper behövs).
Fika finns att köpa i Kafé Fika!
Dans till DJ-musik fram till kl 17.00.
Gratis inträde!

Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music!
Introduction in Balboa from 14.45-15.30 (no previous experience needed).
Coffee & cakes for sale in Café Fika!
Dance to DJ music until 17.00.
Free entry!
... Visa merVisa mindre

29 intresserad  ·  4 kommer
Swingkväll

Swingkväll

Mar 16, 19:00 - Mar 16, 23:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 22! Avslutas kl. 23. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 19.00 – 20.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00 Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

30 intresserad  ·  3 kommer
Lindy hop live feat. Lars Enmarks Publika Orkester!

Lindy hop live feat. Lars Enmarks Publika Orkester!

Mar 24, 20:00 - Mar 25, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till live-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till live-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar 70 kr, andra 100 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to live music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to live music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members 70 kr, others 100 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

43 intresserad  ·  3 kommer
Årsmöte med Swingum

Årsmöte med Swingum

Mar 28, 18:00 - Mar 28, 19:00

Folkets Hus Umeå
Umeå,   Karta

Kallelse till
Swingums årsmöte 2018
Välkomna till årsmöte den 28 mars kl 18:00-19:00 på Folkets hus.

Dagordning
1. Öppnande av mötet.
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
6. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisors berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, tre-fem ordinarie ledamöter till styrelsen, revisor, samt en-två personer till valberedning
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast tre veckor före mötet.
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Förslag/motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 7 mars. Swingum bjuder på fika.


Väl mött!

Styrelsen

Bli medlem genom att klicka på "köp biljett"
... Visa merVisa mindre

3 intresserad  ·  3 kommer
Lindy hop live feat. Ruths Orkester!

Lindy hop live feat. Ruths Orkester!

Apr 14, 20:00 - Apr 15, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till live-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till live-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar 70 kr, andra 100 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to live music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to live music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members 70 kr, others 100 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

37 intresserad  ·  6 kommer
Swingkväll

Swingkväll

Apr 21, 20:00 - Apr 22, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to DJ music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

24 intresserad  ·  2 kommer
Lindy hop live with big band!

Lindy hop live with big band!

May 5, 20:00 - May 6, 0:00

Umeå Folkets hus, Studion
Umeå,   Karta

See further down for English!

Dans till live-musik med storband! Kvällen börjar med introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. Därefter dans till live-musik! Både drick- och ätbart finns att köpa. Mer info om tider och priser meddelas senare.

Dance to live music with a big band! The evening begins with an introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. Then we dance to live music! Refreshments for sale. More info about times and prices to be announced later.
... Visa merVisa mindre

55 intresserad  ·  3 kommer
Swingkväll

Swingkväll

May 25, 19:00 - May 25, 23:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English!

Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 22! Avslutas kl. 23. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish).

Dance to DJ music! 19.00 – 20.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00 Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).
... Visa merVisa mindre

17 intresserad  ·  3 kommer
Visa fler danser