Danskalender
Kurskalender
Träningstider

Med Joanna & Henric Stillman och Gustav Jakobsson & Laia Puig

17 – 19 maj

Lindy Hop Live! med Renhornen under Umeå Dansfestival

Lindy Hop Live! med Renhornen under Umeå Dansfestival

mar 23, 20:00 - mar 24, 0:00

Umeå Folkets Hus
Vasaplan
Umeå,   Karta

See further down for English! Eventet är en del av Umeå Dansfestival som arrangeras av Swingum och flera andra dansföreningar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kvällen börjar med en introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. Sedan dansar vi loss till live-musik av Renhornen! Vuxna/Ungdomar upp till 19 år: 150 kr / 125 kr Förköp: 125 kr / 100 kr Biljetter: https://www.biljettkiosken.se/umeadansfestival2019 This event is part of Umeå Dance Festival, which is arranged by Swingum and several other dance organisations, in cooperation with Studieförbundet Vuxenskolan. The evening begins with an introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. Then we dance our socks off to live music by Renhornen! Adults/Youth up to 19 years old: 150 sek / 125 sek Prepaid: 125 sek / 100 sek Tickets: https://www.biljettkiosken.se/umeadansfestival2019... Visa merVisa mindre

82 intresserad  ·  5 kommer
Swingums årsmöte 2019

Swingums årsmöte 2019

mar 26, 19:00 - mar 26, 21:00

See below for a summary in English. *** Välkomna till årsmöte den 26 mars 2019 kl 19:00-21:00 på Folkets hus. Swingum bjuder på fika. Dagordning 1. Öppnande av mötet. 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare. 6. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 8. Revisors berättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, tre-fem ordinarie ledamöter till styrelsen, revisor, samt en-två personer till valberedning. 11. Fastställande av medlemsavgifter. 12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast tre veckor före mötet. 13. Övriga frågor. 14. Mötets avslutande. Förslag/motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 5 mars 2019 via mejl till info@swingum.se. Bokslut och revisionshandlingar kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. 19 mars 2019 och kan då begäras ut av medlemmar via mejl till info@swingum.se. Väl mött! Styrelsen *** Welcome to Swingum's yearly meeting on the 26th of March 2019 from 7pm-9pm in Folkets hus. Fika will be provided. We will discuss the past year's budget, board members for the coming year and membership fees among other topics. For more info or to add points for discussion at the meeting, email the board at info@swingum.se.... Visa merVisa mindre

13 intresserad  ·  2 kommer
Torsdagsdans med workshop!

Torsdagsdans med workshop!

mar 28, 20:00 - mar 28, 22:00

Umeå Folkets Hus
Vasaplan
Umeå,   Karta

See further down for English. Välkomna på torsdagsdans! Kvällen inleds med en halvtimmes instruktörsledd workshop med Mikael Brändström! Temat för veckan är ”Färger blir rytmer”. Hur ska 🔴⚪️🔵⚪️🔴🔵 bli en dans? Det kommer du få se 😄 Efter workshopen blir det socialdans fram till kl 22! Mikael kommer även att finnas tillgänglig för hjälp/frågor under socialdansen. Gratis för medlemmar och personer som går kurs under terminen! 🎉🎉🎉 Welcome to Thursday Dance! The night starts with a 30 min workshop, led by our instructor Mikael, and the theme of the week will be ”Color Rhythm”, learn to dance to colors, we will show you how 😄 After that we will continue with social dancing until 10pm! Free for all Swingum members and those taking Swingum courses this spring.... Visa merVisa mindre

19 intresserad
Kursstart: Lindy Hop medelkurs / intermediate

Kursstart: Lindy Hop medelkurs / intermediate

apr 3, 18:15

See below for English! Lindy Hop medel.
Ännu fler roliga turer! Det exakta innehållet i medelkursen varierar från termin till termin,
men teman berör vanligen:
- föra-följa-teknik
- dansa snabbt - dansa långsamt
- musik och rytmik
Förkunskapskrav:
Swingums samtliga kurser på fortsättningsnivå eller motsvarande kunskaper.
Socialdansat regelbundet i minst ett år.
Kursen består av 7 onsdagkvällar med start 3/4. Anmäl dig på www.swingum.se ***** English: Lindy hop medium/intermediate level course. Learn more fun moves! The exact course content may vary but usually includes: - lead-follow technique - fast tempo dancing - slow tempo dancing - music and rhythm Experience required: You should have taken Swingum’s beginner-intermediate (“fortsättning”) level courses or similar courses. You should also have at least one year’s experience of regular social dancing. The course consists of 7 Wednesday evening classes with start 3/4. Register at www.swingum.se
... Visa merVisa mindre

2 intresserad  ·  3 kommer
Kursstart: Lindy Hop fortsättning/continuation, rytmik/rhythm

Kursstart: Lindy Hop fortsättning/continuation, rytmik/rhythm

apr 3, 20:00

See below for English! Fortsättningskurs med tema rytmik. Kursen ger dig möjlighet att utveckla din egen dans, i samspel med och som komplement till din partner. Detta är en pardanskurs (lindy hop) men där vi jobbar på hur jag som dansare kan dansa än mer själv, utan att min partner behöver föra eller följa samma sak. Detta inkluderar t.ex. solo-jazzvariationer, rytmer och isolering samt fördjupad medvetenhet om sin partner. Förkunskaper: Du förväntas ha genomfört Swingums grundkurs det senaste året, alternativt ha motsvarande kunskaper. Kursen består av 7 onsdagar med start 3/4. Läs mer och anmäl dig på www.swingum.se ***** English: Lindy hop beginners/intermediate course with the theme rhythm. This course will develop your dance while interacting with your partner, but also focusing on your individual dancing. For example, we will cover solo jazz variations and rhythms as well as enhanced awareness of your partner. Previous experience: you should have taken at least a beginners course during the past year. The course consists of 7 Wednesday classes with start 3/4. Read more and register at www.swingum.se... Visa merVisa mindre

6 intresserad
Swingkväll

Swingkväll

apr 6, 20:00 - apr 7, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 23.00! Avslutas 24.00. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to DJ music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to DJ music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

39 intresserad  ·  1 kommer
Torsdagsdans med workshop!

Torsdagsdans med workshop!

apr 11, 20:00 - apr 11, 22:00

Umeå Folkets Hus
Vasaplan
Umeå,   Karta

See further down for English. Välkomna på torsdagsdans! Kvällen inleds med en halvtimmes instruktörsledd workshop inom autentisk jazz eller Lindy hop. Temat tillkännages här 1-2 veckor före torsdagsdansen. Efter workshopen blir det socialdans fram till kl 22! Instruktören kommer även att finnas tillgänglig för hjälp/frågor under socialdansen. Gratis för medlemmar och personer som går kurs under terminen! 🎉🎉🎉 Welcome to Thursday Dance! The night starts with a 30 min workshop, led by our instructors, and the theme of the week will be announced 1-2 weeks before the actual date. After that we will continue with social dancing until 10pm! Free for all Swingum members and those taking Swingum courses this spring.... Visa merVisa mindre

9 intresserad
Balboa Café

Balboa Café

apr 14, 14:30 - apr 14, 17:00

Kafé Station
Östra Rådhusgatan 2C
Umeå,  903 26 Karta

See below for English. Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik! Prova-på i Balboa kl 14.30-15.15 (inga förkunskaper behövs). Fika finns att köpa i Kafé Station. Dans till DJ-musik fram till kl 17.00. Gratis inträde! Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music! Introduction in Balboa from 14.30-15.15 (no previous experience needed). Refreshments for sale in Kafé Station. Dance to DJ music until 17.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

31 intresserad  ·  2 kommer
Torsdagsdans med workshop!

Torsdagsdans med workshop!

apr 25, 20:00 - apr 25, 22:00

Umeå Folkets Hus
Vasaplan
Umeå,   Karta

See further down for English. Välkomna på torsdagsdans! Kvällen inleds med en halvtimmes instruktörsledd workshop inom autentisk jazz eller Lindy hop. Temat tillkännages här 1-2 veckor före torsdagsdansen. Efter workshopen blir det socialdans fram till kl 22! Instruktören kommer även att finnas tillgänglig för hjälp/frågor under socialdansen. Gratis för medlemmar och personer som går kurs under terminen! 🎉🎉🎉 Welcome to Thursday Dance! The night starts with a 30 min workshop, led by our instructors, and the theme of the week will be announced 1-2 weeks before the actual date. After that we will continue with social dancing until 10pm! Free for all Swingum members and those taking Swingum courses this spring.... Visa merVisa mindre

13 intresserad
Lindy Hop Live!

Lindy Hop Live!

apr 27, 20:00 - apr 28, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till live-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till live-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar 70 kr, andra 100 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to live music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to live music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members 70 kr, others 100 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

44 intresserad
Balboa Café

Balboa Café

maj 5, 14:30 - maj 5, 17:00

Kafé Station
Östra Rådhusgatan 2C
Umeå,  903 26 Karta

See further down for English. Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik! Prova-på i Balboa kl 14.45-15.30 (inga förkunskaper behövs). Fika finns att köpa i Kafé Station. Dans till DJ-musik fram till kl 17.00. Gratis inträde! Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music! Introduction in Balboa from 14.45-15.30 (no previous experience needed). Refreshments for sale in Kafé Station. Dance to DJ music until 17.00.... Visa merVisa mindre

30 intresserad  ·  3 kommer
Torsdagsdans med workshop

Torsdagsdans med workshop

maj 9, 20:00 - maj 9, 22:00

Umeå Folkets Hus
Vasaplan
Umeå,   Karta

See further down for English. Välkomna på torsdagsdans! Kvällen inleds med en halvtimmes instruktörsledd workshop inom autentisk jazz eller Lindy hop. Temat tillkännages här 1-2 veckor före torsdagsdansen. Efter workshopen blir det socialdans fram till kl 22! Instruktören kommer även att finnas tillgänglig för hjälp/frågor under socialdansen. Gratis för medlemmar och personer som går kurs under terminen! 🎉🎉🎉 Welcome to Thursday Dance! The night starts with a 30 min workshop, led by our instructors, and the theme of the week will be announced 1-2 weeks before the actual date. After that we will continue with social dancing until 10pm! Free for all Swingum members and those taking Swingum courses this spring.... Visa merVisa mindre

8 intresserad
Swingkväll

Swingkväll

maj 10, 19:00 - maj 10, 23:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 22.00! Avslutas 23.00. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to DJ music! 19.00 – 20.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00 Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

32 intresserad
U May Swing 2019

U May Swing 2019

maj 17, 18:00 - maj 19, 21:00

Info in English below. Registration opens February 17, 00:00. *** U May Swing 2019 erbjuder lindy hop-kurser med internationella och lokala instruktörer på 4 nivåer. Allt på bekvämt gångavstånd i centrala Umeå. Varje nivå erbjuds ca 9 h kurs av både lindy hop och tasterklasser. Dessutom swingparty med DJ fredag kväll och party med Live-musik lördag kväll på Umeå Folkets hus. Helgen avslutas på söndag eftermiddag med en mysig tedans på Ordenshuset. Anmälan öppnar söndag 17 Februari kl 00:00 (natten mellan lördag och söndag). Vi har glädjen att presentera Henric och Joanna Stillman från Sverige, samt Gustav Jakobsson och Laia Puig som är baserade i Barcelona och Stockholm. Läs mer om Henric och Joanna: www.henricandjoanna.com Läs mer om Gustav och Laia: www.gustavandlaia.com Några av Swingums lokala instruktörer kommer också att undervisa under helgen. Priset för workshopen är enligt följade stege: Early Bird under februari: 1000 SEK Ordinarie pris under mars: 1200 SEK Late registration-pris från och med april: 1300 SEK Priset inkluderar kurser, alla tasterklasser samt inträde till alla socialdanser. Om man inte vill ta kurs kan man komma till respektive socialdans och betala inträde på plats (kontant eller Swish). U May Swing arrangeras av den ideella föreningen Swingum. Nivåer: A (Nybörjarmedel): Du har deltagit i minst en lindy hop grundkurs och kan grundläggande turer som passeringar, swingouts och Charleston. Du har antagligen dansat regelbundet mindre än 1 år och kanske även vågat dig ut på socialdansgolvet. Nu vill du prova på nya roliga steg, figurer och tekniker i din swingdans. B (Medel): Du har deltagit i flera fortsättningskurser och har troligen dansat regelbundet, både kurser och socialt, i 1-2 år. Du har lätt att blanda sexor och åttor, börjar bli van vid att dansa i högre tempo och är inte rädd att utmanas med nya figurer, teknik och musikalitet. C (Medelavancerad): Vid det här laget har du dansat aktivt i flera år, och du är som fisken i vattnet på socialdansgolvet. Du lyssnar in musiken, kan variera ditt fotarbete, dansa i högre tempon och lägga till styling och variationer i din dans. Den här nivån är det bra att stanna på ett tag. D (Avancerad): Du har dansat swing lääänge och dansar på en avancerad nivå, kanske undervisar du även själv. Troligen har du gått alla kurser som erbjuds i din lokala förening, deltagit i workshops på andra platser och vill ha mer! På denna nivå går undervisningen i ett högt tempo och instruktörerna kan här föreslå att du byter till en annan nivå, om de tror att du skulle kunna tillgodogöra dig mer där. Är du osäker på om det här är nivån för dig – fråga dina lokala instruktörer eller en avancerad dansare du har förtroende för. ENGLISH: U May Swing 2019 offers lindy hop classes with international and local instructors at 4 different levels. All of this within walking distance in Umeå city centre. Each level gets ca 9 h of lindy hop and taster classes. Plus, swing party with DJ Friday evening, and party with live music Saturday evening at Umeå Folkets hus. The weekend closes on Sunday afternoon with a cosy tea dance at Ordenshuset. Registration opens Sunday February 17, 00:00 (the night between Saturday and Sunday). We are happy to present Henric and Joanna Stillman from Sweden, plus Gustav Jakobsson and Laia Puig based in Barcelona and Stockholm. Read more about Henric and Joanna here: www.henricandjoanna.com Read more about Gustav and Laia here: www.gustavandlaia.com A few of Swingum’s local instructors will also be teaching during the event. The price for the workshop is according to the following price ladder: Early Bird price during February: 1000 SEK Ordinary price during March: 1200 SEK Late registration price from April: 1300 SEK The price includes classes, all taster classes and entrances to all dances. If you are not taking classes, entrace to the parties can be payed at the door (cash or Swish). U May Swing is arranged by the non-profit organisation Swingum. Levels: A (Beginner-Intermediate): You have participated in at least one lindy hop basic course and know the fundamental figures like change-of-places, swingouts and Charleston. You have probably danced regularly less than a year and perhaps dared to dance out on the social dance floor. Now you want to try new fun steps, figures and techniques in your swing dance. B (Intermediate): You have participated in several continuation courses and probably danced regularly, both courses and socially, for 1-2 years. You can easily mix six count and eight count, are starting to get used to higher tempos and are not afraid to challenge yourself with new figures, technique and musicality. C (Intermediate-Advanced): At this point you have danced regularly for several years and thrive like a fish in the water. You listen to the music, can vary your footwork, dance at higher tempos and add styling and variations to your dance. This is a level that you can stick around on for a while. D (Advanced): You have been swing dancing for a loooong time and on an advanced level, perhaps you are also an instructor yourself. You have probably taken every course in your local community, participated in workshops at other places and want more! At this level the tempo of the instruction is higher, and the instructors can suggest you switch to another level, if they believe you can do better there. If you are unsure if this is the level for you - ask your local instructor or an advanced dancer that you trust.... Visa merVisa mindre

140 intresserad  ·  21 kommer
Torsdagsdans med workshop!

Torsdagsdans med workshop!

maj 23, 20:00 - maj 23, 22:00

Umeå Folkets Hus
Vasaplan
Umeå,   Karta

See further down for English. Välkomna på torsdagsdans! Kvällen inleds med en halvtimmes instruktörsledd workshop inom autentisk jazz eller Lindy hop. Temat tillkännages här 1-2 veckor före torsdagsdansen. Efter workshopen blir det socialdans fram till kl 22! Instruktören kommer även att finnas tillgänglig för hjälp/frågor under socialdansen. Gratis för medlemmar och personer som går kurs under terminen! 🎉🎉🎉 Welcome to Thursday Dance! The night starts with a 30 min workshop, led by our instructors, and the theme of the week will be announced 1-2 weeks before the actual date. After that we will continue with social dancing until 10pm! Free for all Swingum members and those taking Swingum courses this spring.... Visa merVisa mindre

7 intresserad
Swingkväll

Swingkväll

jun 1, 20:00 - jun 2, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 23.00! Avslutas 24.00. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to DJ music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to DJ music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

20 intresserad
Gammlindy

Gammlindy

jun 19, 18:00 - jun 19, 21:00

Gammlia friluftsmuseum
Helena Elisabeths Väg 4
Umeå,   Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde! Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introductions for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

23 intresserad  ·  1 kommer
Gammlindy

Gammlindy

jun 26, 18:00 - jun 26, 21:00

Gammlia friluftsmuseum
Helena Elisabeths Väg 4
Umeå,   Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde! Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introductions for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

29 intresserad  ·  1 kommer
Gammlindy

Gammlindy

aug 14, 18:00 - aug 14, 21:00

Gammlia friluftsmuseum
Helena Elisabeths Väg 4
Umeå,   Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde! Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introductions for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

38 intresserad  ·  1 kommer
Gammlindy

Gammlindy

aug 21, 18:00 - aug 21, 21:00

Gammlia friluftsmuseum
Helena Elisabeths Väg 4
Umeå,   Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde! Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introductions for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

31 intresserad  ·  1 kommer
Visa fler danser

Bli medlem i Swingum!

För endast 300kr i medlemsavgift blir du medlem i en av Umeås trevligaste föreningar. Du får gratis inträde på alla av Swingums swingkvällar (dans till DJ) och reducerat pris när Swingum har bjudit in ett jazzband (Lindy hop Live). Du har även rätt att bli med i en arbetsgrupp.

Bli medlem för år 2018 här.

Vill du engagera dig i Swingum?

Utan Swingums volontärer blir det ingen dans! Var med bakom scenen och passa på att lära känna nya vänner i en rolig och kreativ miljö!
Vi uppskattar all hjälp, stort som smått. Våra volontärer gör att DJ:a, baka gofika, ställa i ordning inför swingkvällar, designa flyers, instruera dans osv. Våra volontärer får också halva priset på danskurser. Läs mer om våra olika arbetsgrupper här.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Lindy hop ’til you drop

Lindy hop är en swingdans från 1930-talets Harlem, New York

Swingum undervisar i Lindy hop,
Autentisk jazz och Balboa

Swingum är en dansförening som gör det möjligt för Umeåborna att dansa Lindy Hop. En dans som dansas av människor i alla åldrar och över hela världen.
Oavsett om man är nybörjare eller har hållit på ett tag så kännetecknas dansen av att man som deltagare har fantastiskt roligt.

Swingum anordnar kontinuerligt kurser och socialdanskvällar, samt prova-på tillfällen ianslutningar till Swingkvällar eller Lindy Hop Live. Kurser ges från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Föreningen anordnar fler olika typer av kurser däribland helgkurser (ett lektionspass varje helg i sju veckor), intensivkurser (hela kursen på en gång),
workshops och Swingum summit, en helg kurser med internationellt erkända lärare.

I Swingum dansar vi följande danser

Träna din dans!

Även Frankie Manning och Fred Astaire behöver träning.
Som Swingum-medlem har du en exklusiv möjlighet att träna din dans på våra träningstider på torsdagar.
Vi håller till i Umeå folkets hus och ibland finns det även en instruktör på plats för att hjälpa dig in din träning. För att läsa mer klicka på ”Jag vill lära mig dansa” och sedan ”Torsdagsträning”.

Jag vill gå ut och dansa!

Swingum erbjuder en uppsjö av olika danskvällar. Vi dansar till kul swingmusik från 20-, 30- och 40-talet. Kvällar med live-band kallar vi för Lindy hop live.
swingkvällarna dansar vi till DJ och ibland har vi Slow dance sessions eller en Balboa timme i samband med dessa.
Gemensamt för alla danser är att Swingum har under den första timmen en introduktion till Lindy hop.

Danskalender

Se våra kommande danstillfällen