Home2018-12-19T21:07:31+00:00
Danskalender
Kurskalender
Träningstider
Kursstart: Lindy Hop fortsättning/continuation, musik/music

Kursstart: Lindy Hop fortsättning/continuation, musik/music

jan 30, 18:15

Folkets Hus Umeå
Skolgatan 59
Umeå,   Karta

See below for English! Swingums fortsättningskurs med tema musik kommer att ge dig möjlighet att ytterligare förfina figurer rörelsemönster från grundkursen, utan att lägga till många nya. Stort fokus kommer att läggas på musiken vi dansar till, och hur vår dans kan avspegla, komplettera och struktureras utifrån denna. Du kommer att få förståelse för olika typer av swingmusik, från 20- till 50-talet, samt få många möjligheter till rytmträning i olika former. Förkunskaper: Du förväntas ha genomfört Swingums grundkurs det senaste året, alternativt ha motsvarande kunskaper (t.ex. genomfört Swingums tidigare grundkurs på 7 tillfällen samt fortsättningskursen med fokus på Charleston). Kursen består av 7 onsdagar med start 31/1. Läs mer och anmäl dig på www.swingum.se Instruktörer: Linda & Henrik ***** English: beginners/intermediate course in Lindy hop, with the theme music. The class will focus on how to adapt the dance to the music. Previous experience: you have participated in at least one Lindy Hop beginners course during the last year (or have equal experience). The 7 week course is on Wednesdays and starts 30/1. Read more and sign up at www.swingum.se... Visa merVisa mindre

5 intresserad  ·  1 kommer
Kursstart: Lindy Hop show!

Kursstart: Lindy Hop show!

jan 30, 20:00

Folkets Hus Umeå
Skolgatan 59
Umeå,   Karta

See below for English! Målet med kursen är att öva in ett shownummer med lindy hop och autentisk jazz. De kursdeltagare som vill har sedan möjlighet att dansa koreografin som en uppvisning på Umeå Dansfestival 23 mars 2019. Förkunskaper: Du har gått minst en lindy hop-kurs på medelnivå eller högre. Har dansat lite autentisk jazz. Antar gärna utmaningen att dansa i tempo 200 bpm. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas förkunskaper och ambitioner; var och en får bidra till showen efter sina förutsättningar. Du kommer lära dig att: - dansa i högt tempo (200 bpm) - krydda din dans med rytmer och gester - hur du dansar för att göra ett maximalt intryck hos din publik! Kursen består av 7 onsdagkvällar med start 30/1. Läs mer och anmäl dig på www.swingum.se Instruktörer: Erik Lindahl ***** English: Welcome to this Lindy Hop show class, including both Lindy Hop and authentic jazz. The goal is to put on a show at Umeå Dance festival 23/3 2019 (optional to participate at the actual show). You will learn to: - dance at high tempo (200 bpm) - add rhythms and gestures to your own dance - how to make a maximal impression on your audience Previous experience needed: you have participated in at least one lindy hop course of intermediate level or higher and have danced some authentic jazz. You are excited to accept the challenge of dancing at tempo 200 bpm. The course consists of 7 Wednesday classes with start 30/1. Read more and sign up at www.swingum.se... Visa merVisa mindre

5 intresserad  ·  3 kommer
Lindy Hop Live feat. Ruths Orkester!

Lindy Hop Live feat. Ruths Orkester!

feb 2, 20:00 - feb 3, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till live-musik med Ruths Orkester! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till live-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar 70 kr, andra 100 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to live music with Ruths Orkester! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to live music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members 70 kr, others 100 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

53 intresserad  ·  2 kommer
Kursstart: Lindy Hop grundkurs / beginners course

Kursstart: Lindy Hop grundkurs / beginners course

feb 7, 18:30 - feb 7, 20:00

Folkets Hus Umeå
Skolgatan 59
Umeå,   Karta

Obs! Nytt datum för kursstart är 7/2. Detta pga av det på kort varsel blivit lokalbrist på Folkets hus 31/1. New date for the first class is 7 February! Swingums grundkurs ger dig en rivstart in i Lindy Hopens värld. Vi guidar dig in bland trippelsteg, kickar och musikaliska figurer, så att vi kan dansa tillsammans. Vi förmedlar grundläggande danstermer och positioner som gör lärandet lätt som en plätt. Exempel på dessa är swingout, passering, Charleston och lindy circle. Inga förkunskaper behövs. Kursen består av 14 torsdagar med start 7/2 (nytt datum!). Läs mer och anmäl dig på www.swingum.se ***** English: Welcome to join this beginners class in Lindy Hop! During these 14 weeks you will learn Lindy Hop from scratch, no dancing experience needed. We will guide you through the basic steps of Lindy Hop, such as triple steps, kicks and different kind of figures, so that we can dance together! The course takes place on Thursdays and is 14 weeks long, starting 7/2. Read more and sign up at www.swingum.se... Visa merVisa mindre

24 intresserad  ·  7 kommer
Swingkväll

Swingkväll

feb 15, 19:00 - feb 15, 23:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 22.00! Avslutas 23.00. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to DJ music! 19.00 – 20.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00 Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

40 intresserad  ·  1 kommer
Balboa Café

Balboa Café

feb 24, 14:30 - feb 24, 17:00

Fika
Storgatan 46 A
Umeå,  90326 Karta

See below for English. Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik! Prova-på i Balboa kl 14.30-15.15 (inga förkunskaper behövs). Fika finns att köpa i Kafé Fika fram till kl 16.00. Dans till DJ-musik fram till kl 17.00. Gratis inträde! Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music! Introduction in Balboa from 14.30-15.15 (no previous experience needed). Refreshments for sale in Kafé Fika until 16.00. Dance to DJ music until 17.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

59 intresserad  ·  2 kommer
Swingkväll

Swingkväll

mar 9, 20:00 - mar 10, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 23.00! Avslutas 24.00. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to DJ music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to DJ music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

31 intresserad  ·  2 kommer
Lindy Hop Live!

Lindy Hop Live!

mar 23, 20:00 - mar 24, 0:00

Folkets Hus Umeå
Skolgatan 59
Umeå,   Karta

See further down for English! Eventet är en del av Umeå Dansfestival! Kvällen börjar med en introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. Sedan dansar vi loss till live-musik! Mer info om exakta tider och priser meddelas senare. This event is part of Umeå Dance Festival! The evening begins with an introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. Then we dance our socks off to live music! More info about exact times and prices will be announced later.... Visa merVisa mindre

47 intresserad  ·  1 kommer
Swingums årsmöte 2019

Swingums årsmöte 2019

mar 26, 19:00 - mar 26, 21:00

Folkets Hus Umeå
Skolgatan 59
Umeå,   Karta

See below for a summary in English. *** Välkomna till årsmöte den 26 mars 2019 kl 19:00-21:00 på Folkets hus. Swingum bjuder på fika. Dagordning 1. Öppnande av mötet. 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare. 6. Val av en protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 8. Revisors berättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, tre-fem ordinarie ledamöter till styrelsen, revisor, samt en-två personer till valberedning. 11. Fastställande av medlemsavgifter. 12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast tre veckor före mötet. 13. Övriga frågor. 14. Mötets avslutande. Förslag/motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 5 mars 2019 via mejl till info@swingum.se. Bokslut och revisionshandlingar kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. 19 mars 2019 och kan då begäras ut av medlemmar via mejl till info@swingum.se. Väl mött! Styrelsen *** Welcome to Swingum's yearly meeting on the 26th of March 2019 from 7pm-9pm in Folkets hus. Fika will be provided. We will discuss the past year's budget, board members for the coming year and membership fees among other topics. For more info or to add points for discussion at the meeting, email the board at info@swingum.se.... Visa merVisa mindre

9 intresserad
Kursstart: Lindy Hop medelkurs / intermediate

Kursstart: Lindy Hop medelkurs / intermediate

apr 3, 18:15

Folkets Hus Umeå
Skolgatan 59
Umeå,   Karta

See below for English! Lindy Hop medel.
Ännu fler roliga turer! Det exakta innehållet i medelkursen varierar från termin till termin,
men teman berör vanligen:
- föra-följa-teknik
- dansa snabbt - dansa långsamt
- musik och rytmik
Förkunskapskrav:
Swingums samtliga kurser på fortsättningsnivå eller motsvarande kunskaper.
Socialdansat regelbundet i minst ett år.
Kursen består av 7 onsdagkvällar med start 3/4. Anmäl dig på www.swingum.se ***** English: Lindy hop medium/intermediate level course. Learn more fun moves! The exact course content may vary but usually includes: - lead-follow technique - fast tempo dancing - slow tempo dancing - music and rhythm Experience required: You should have taken Swingum’s beginner-intermediate (“fortsättning”) level courses or similar courses. You should also have at least one year’s experience of regular social dancing. The course consists of 7 Wednesday evening classes with start 3/4. Register at www.swingum.se
... Visa merVisa mindre

1 intresserad  ·  3 kommer
Kursstart: Lindy Hop fortsättning/continuation, rytmik/rhythm

Kursstart: Lindy Hop fortsättning/continuation, rytmik/rhythm

apr 3, 20:00

Folkets Hus Umeå
Skolgatan 59
Umeå,   Karta

See below for English! Fortsättningskurs med tema rytmik. Kursen ger dig möjlighet att utveckla din egen dans, i samspel med och som komplement till din partner. Detta är en pardanskurs (lindy hop) men där vi jobbar på hur jag som dansare kan dansa än mer själv, utan att min partner behöver föra eller följa samma sak. Detta inkluderar t.ex. solo-jazzvariationer, rytmer och isolering samt fördjupad medvetenhet om sin partner. Förkunskaper: Du förväntas ha genomfört Swingums grundkurs det senaste året, alternativt ha motsvarande kunskaper. Kursen består av 7 onsdagar med start 3/4. Läs mer och anmäl dig på www.swingum.se ***** English: Lindy hop beginners/intermediate course with the theme rhythm. This course will develop your dance while interacting with your partner, but also focusing on your individual dancing. For example, we will cover solo jazz variations and rhythms as well as enhanced awareness of your partner. Previous experience: you should have taken at least a beginners course during the past year. The course consists of 7 Wednesday classes with start 3/4. Read more and register at www.swingum.se... Visa merVisa mindre

5 intresserad
Swingkväll

Swingkväll

apr 6, 20:00 - apr 7, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 23.00! Avslutas 24.00. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to DJ music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to DJ music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

32 intresserad  ·  1 kommer
Balboa Café

Balboa Café

apr 14, 14:30 - apr 14, 17:00

Kafé Station
Östra Rådhusgatan 2C
Umeå,  903 26 Karta

See below for English. Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik! Prova-på i Balboa kl 14.30-15.15 (inga förkunskaper behövs). Fika finns att köpa i Kafé Station. Dans till DJ-musik fram till kl 17.00. Gratis inträde! Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music! Introduction in Balboa from 14.30-15.15 (no previous experience needed). Refreshments for sale in Kafé Station. Dance to DJ music until 17.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

20 intresserad  ·  2 kommer
Lindy Hop Live!

Lindy Hop Live!

apr 27, 20:00 - apr 28, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till live-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till live-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till kl 23! Avslutas kl. 24. Medlemmar 70 kr, andra 100 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to live music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to live music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members 70 kr, others 100 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

37 intresserad
Balboa Café

Balboa Café

maj 5, 14:30 - maj 5, 17:00

Kafé Station
Östra Rådhusgatan 2C
Umeå,  903 26 Karta

See further down for English. Följ med på resan till 1930-talet och dansa Balboa till härlig swing-musik! Prova-på i Balboa kl 14.45-15.30 (inga förkunskaper behövs). Fika finns att köpa i Kafé Station. Dans till DJ-musik fram till kl 17.00. Gratis inträde! Join us on a journey to the 1930's and dance Balboa to fantastic swing music! Introduction in Balboa from 14.45-15.30 (no previous experience needed). Refreshments for sale in Kafé Station. Dance to DJ music until 17.00.... Visa merVisa mindre

25 intresserad  ·  3 kommer
Swingkväll

Swingkväll

maj 10, 19:00 - maj 10, 23:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik! 19.00 – 20.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 20.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 22.00! Avslutas 23.00. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to DJ music! 19.00 – 20.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 20.00 Dance to DJ music. Our café is open until 22.00! The evening finishes at 23.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

20 intresserad
Swingkväll

Swingkväll

jun 1, 20:00 - jun 2, 0:00

Ordenshuset Umeå
Skolgatan 48
Umeå,  90327 Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik! 20.00 – 21.00 Introduktion för nybörjare i Lindy Hop. Inga förkunskaper behövs. 21.00 Dans till DJ-musik. Dessutom servering av både drick- och ätbart fram till 23.00! Avslutas 24.00. Medlemmar gratis, andra 60 kr (endast kontanter eller Swish). Dance to DJ music! 20.00 – 21.00 Introduction for beginners in Lindy Hop. No previous experience required. 21.00 Dance to DJ music. Our café is open until 23.00! The evening finishes at 24.00. Members free, others 60 kr (cash or Swish only).... Visa merVisa mindre

20 intresserad
Gammlindy

Gammlindy

jun 19, 18:00 - jun 19, 21:00

Gammlia friluftsmuseum
Helena Elisabeths Väg 4
Umeå,   Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde! Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introductions for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

19 intresserad  ·  1 kommer
Gammlindy

Gammlindy

jun 26, 18:00 - jun 26, 21:00

Gammlia friluftsmuseum
Helena Elisabeths Väg 4
Umeå,   Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde! Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introductions for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

25 intresserad  ·  1 kommer
Gammlindy

Gammlindy

aug 14, 18:00 - aug 14, 21:00

Gammlia friluftsmuseum
Helena Elisabeths Väg 4
Umeå,   Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde! Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introductions for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

35 intresserad  ·  1 kommer
Gammlindy

Gammlindy

aug 21, 18:00 - aug 21, 21:00

Gammlia friluftsmuseum
Helena Elisabeths Väg 4
Umeå,   Karta

See further down for English! Dans till DJ-musik på Gammlias utomhus dansbana. Introduktion för nybörjare i lindy hop kl 18-19. Inga förkunskaper behövs. Dans till DJ-musik kl 19-21. Gratis inträde! Dance to DJ music at Gammlia's outdoor bandstand. Introductions for beginners in lindy hop 18.00-19.00. No previous experience required. Dance to DJ music 19.00-21.00. Free entry!... Visa merVisa mindre

27 intresserad  ·  1 kommer
Visa fler danser

Bli medlem i Swingum!

För endast 300kr i medlemsavgift blir du medlem i en av Umeås trevligaste föreningar. Du får gratis inträde på alla av Swingums swingkvällar (dans till DJ) och reducerat pris när Swingum har bjudit in ett jazzband (Lindy hop Live). Du har även rätt att bli med i en arbetsgrupp.

Bli medlem för år 2018 här.

Vill du engagera dig i Swingum?

Utan Swingums volontärer blir det ingen dans! Var med bakom scenen och passa på att lära känna nya vänner i en rolig och kreativ miljö!
Vi uppskattar all hjälp, stort som smått. Våra volontärer gör att DJ:a, baka gofika, ställa i ordning inför swingkvällar, designa flyers, instruera dans osv. Våra volontärer får också halva priset på danskurser. Läs mer om våra olika arbetsgrupper här.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Lindy hop ’til you drop

Lindy hop är en swingdans från 1930-talets Harlem, New York

Swingum undervisar i Lindy hop,
Autentisk jazz och Balboa

Swingum är en dansförening som gör det möjligt för Umeåborna att dansa Lindy Hop. En dans som dansas av människor i alla åldrar och över hela världen.
Oavsett om man är nybörjare eller har hållit på ett tag så kännetecknas dansen av att man som deltagare har fantastiskt roligt.

Swingum anordnar kontinuerligt kurser och socialdanskvällar, samt prova-på tillfällen ianslutningar till Swingkvällar eller Lindy Hop Live. Kurser ges från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Föreningen anordnar fler olika typer av kurser däribland helgkurser (ett lektionspass varje helg i sju veckor), intensivkurser (hela kursen på en gång),
workshops och Swingum summit, en helg kurser med internationellt erkända lärare.

I Swingum dansar vi följande danser

Träna din dans!

Även Frankie Manning och Fred Astaire behöver träning.
Som Swingum-medlem har du en exklusiv möjlighet att träna din dans på våra träningstider på torsdagar.
Vi håller till i Umeå folkets hus och ibland finns det även en instruktör på plats för att hjälpa dig in din träning. För att läsa mer klicka på ”Jag vill lära mig dansa” och sedan ”Torsdagsträning”.

Jag vill gå ut och dansa!

Swingum erbjuder en uppsjö av olika danskvällar. Vi dansar till kul swingmusik från 20-, 30- och 40-talet. Kvällar med live-band kallar vi för Lindy hop live.
swingkvällarna dansar vi till DJ och ibland har vi Slow dance sessions eller en Balboa timme i samband med dessa.
Gemensamt för alla danser är att Swingum har under den första timmen en introduktion till Lindy hop.

Danskalender

Se våra kommande danstillfällen